June 15, 2009

List

Posted in Islam at 10:16 pm by Ahmad Salafi

ekor senarai(list tail)    1. Sel atau unsur terakhir dalam struktur senarai. 2. Butiran atau bahagian selebihnya dalam senarai selepas bahagian kepala. Bandingkan kepala senarai.    Kamus Komputer

gelintaran senarai berantai(chained list search)    Kaedah pencarian yang menggunakan struktur data berbentuk senarai berantai.    Kamus Komputer

kepala senarai(list head)    Sel pertama atau butiran hadapan dalam suatu senarai. Bandingkan ekor senarai.    Kamus Komputer

pemprosesan senarai(list processing)    1. Pemprosesan yang dilakukan terhadap data yang mempunyai struktur senarai. 2. Teknik pengaturcaraan untuk mengendalikan struktur data yang terdiri daripada butiran yang berkaitan dengan butiran lain melalui penunjuk. 3. Bahasa pengaturcaraan aras tinggi yang dicipta umtuk mengolah simbol dan data bukannya nombor. Struktur data dan atur cara pemprosesan ini berbentuk senarai. Singkatan LIPS.    Kamus Komputer

senarai(list)    1. Rentetan objek yang disusun dalam satu format tertentu. 2. Tindakan memaparkan kandungan fail atau unsur tertentu ke peranti output. 3. Tatasusunan satu matra yang mengandungi nilai tertentu.    Kamus Komputer

senarai bahagian(parts list)    Senarai yang mengandungi maklumat seperti nama, kuantiti, nombor siri, dan taraf pada bahagian yang diperlukan untuk membentuk sistem.    Kamus Komputer

senarai berantai(chained list)    Senarai yang terdiri daripada objek yang berangkai. Setiap objek mengandungi maklumat atau pengenal kepada objek yang selanjutnya dalam suatu susunan rangkaian tertentu. Mengikut kaedah ini, objek tidak semestinya berada berdampingan dalam ingatan.    Kamus Komputer

senarai linear(linear list)    Senarai unsur yang disimpan secara linear dalam ingatan yang berdampingan.    Kamus Komputer

senarai membulat(circular list)    Senarai berkaitan yang penunjuk unsur terakhirnya menunjuk kepada unsur pertama.    Kamus Komputer

senarai menu(menu list)    Senarai yang mengandungi pilihan yang dibuat oleh pengguna daripada menu yang disediakan.    Kamus Komputer

senarai padat(dense list)    Senarai unsur yang disimpan dalam kedudukan ingatan yang berdampingan.    Kamus Komputer

senarai perintah(command list)    1. Senarai yang mengandungi semua perintah yang boleh dikerjakan oleh sistem tertentu. 2. Senarai yang mengandungi perintah yang perlu diproseskan.    Kamus Komputer

senarai syarat(condition list)    Senarai syarat yang perlu dipenuhi oleh atur cara sebelum tindakan selanjutnya boleh diambil.    Kamus Komputer

senarai tinjauan(polling list)    Senarai yang mengandungi maklumat kawalan dan susunan terminal yang perlu ditinjau oleh pemproses.    Kamus Komputer

senarai tunggu(wait list)    1. Susunan data atau tugas yang belum sempat dikerjakan oleh pemproses. 2. Senarai pengguna atau peranti yang menunggu untuk dibenarkan mengguna sumber atau kemudahan sistem.    Kamus Komputer

struktur senarai(list structure)    Bentuk struktur data yang dibina sebagai senarai dan mempunyai subsenarai.    Kamus Komputer

check-list n senarai semak.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

civil list n (UK) peruntukan diraja.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

honours list n senarai penerima anugerah.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

list 1     n record of names, items, etc, senarai: a shopping ~, senarai beli-belah; make a ~, menyenaraikan, membuat senarai: she made a ~ of all the things that were missing from the store, dia menyenaraikan semua barang yg didapati hilang dr stor itu;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

list 1     vt put on a list, menyenaraikan: please ~ all the things you require, sila senaraikan segala barang yg kamu perlukan; several drugs have been ~ed as dangerous by the authorities, beberapa jenis dadah telah disenaraikan sbg dadah berbahaya oleh pihak berkuasa; the company is ~ed on the stock exchange, syarikat itu disenaraikan di pasaran saham.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

list 2     n senget;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

list 2     vi menyenget, miring: the ship is ~ing to port, kapal layar itu menyenget ke kiri.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

list price    n harga senarai.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

mailing list n senarai mel.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

short-list n senarai terpilih: her name is not on the ~, namanya tdk ada dlm senarai terpilih;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

sick list n senarai pesakit.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

transfer list n senarai pemain pindah.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

waiting-list n senarai menunggu: there’s a long ~, ada senarai menunggu yg panjang;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

waiting-list be on the ~, ada dlm senarai menunggu.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: