June 15, 2009

Semak

Posted in Islam at 10:28 pm by Ahmad Salafi

Akan surut, air ‘lah besar; akan lalu, jalan ‘lah semak.    Dalam keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang sama makna: Akan mengaji, surat ‘lah hilang; akan bertanya, guru ‘lah mati). surut = undur.    Kamus Istimewa Peribahasa Melayu

Semaksemak disiangi, rimbun-rimbun ditutuh.    Sesuatu benda hendaklah dijaga dan dipelihara dengan baik-baik. ditutuh = dipotong cabangnya.    Kamus Istimewa Peribahasa Melayu

Menohokkan lembing ke semak.    Perbuatan yang sia-sia.    Kamus Istimewa Peribahasa Melayu

Dari semak ke belukar.    Menceraikan isteri yang jahat, kemudian kahwin dengan perempuan yang lebih jahat lagi; meninggalkan sesuatu yang buruk, mendapat yang buruk pula. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Buang daun keladi, berselimut dauh birah, b. Buang kuali ambil belanga).    Kamus Istimewa Peribahasa Melayu

Bagai getah dibawa ke semak.    Perkara yang semakin kusut dan susah menyelesaikannya.    Kamus Istimewa Peribahasa Melayu

samun II; semak ~    semaksemak dan belukar yg terbiar.    Kamus Pelajar

semak /sémah/, = semahan, penyemah    sajian berupa makanan, binatang dsb yg disediakan utk orang halus dsb (utk berbagai-bagai maksud).    Kamus Pelajar

semak /sémah/, = semahan, penyemah    menyemah menyediakan semah utk orang halus dsb.    Kamus Pelajar

semak /sémah/, = semahan, penyemah    penyemahan perbuatan atau hal menyemah.    Kamus Pelajar

semak 1 = semaksemak tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil dan rendah-rendah: ~ samun berbagai-bagai jenis tumbuh-tumbuhan yg rendah dan kecil.    Kamus Pelajar

semak 2 ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yg kecil; penuh dgn pelbagai tumbuh-tumbuhan yg kecil: Halaman rumahnya ~ sekali.    Kamus Pelajar

semak 3 tidak teratur dgn baik; kusut.    Kamus Pelajar

semak ~ hati kusut atau kacau fikiran.    Kamus Pelajar

semak menyemak    Kamus Pelajar

semak 1 tumbuh menjadi semak (bkn tumbuh-tumbuhan); kotor kerana banyak semak: Bunga-bunga ini ~ saja.    Kamus Pelajar

semak 2 ki mengganggu dan mengusutkan fikiran.    Kamus Pelajar

semak /sémak/; menyemak    1 memeriksa semula supaya tidak ada kesalahan apa-apa; memperhatikan sesuatu karangan dll baik-baik; meneliti: Kamu hendaklah ~ karangan kamu dahulu sebelum menyerahkannya kpd guru.    Kamus Pelajar

semak /sémak/; menyemak    2 mendengar baik-baik apa-apa yg diucapkan atau yg dibacakan orang: Sementara Ali membaca kamu semua hendaklah ~.    Kamus Pelajar

semak /sémak/; menyemak    penyemakan perbuatan atau hal menyemak: ~ kemajuan dasar itu sedang dijalankan.    Kamus Pelajar

semak /sémak/; menyemak    penyemak orang (jawatankuasa dll) yg menyemak: jawatankuasa ~ dasar pelajaran.    Kamus Pelajar

atur cara semak(check program)    1. Atur cara komputer yang digunakan untuk menyemak sesuatu perkara. 2. Rancangan atau senarai yang disusun bagi tujuan penyemakan sesuatu perkara.    Kamus Komputer

digit semak(check digit)    Digit yang digunakan untuk membantu penyemakan. Dalam sistem penghantaran data, digit ini dihantar bersama data. Jika terjadi herotan atau gangguan pada nilai yang dihantar, digit ini akan menunjukkan bahawa data yang dihantar itu tidak sahih.    Kamus Komputer

hasil tambah semak(checksum)    1. Jumlah yang digunakan dalam penjumlahan semak untuk mengenal pasti sama ada data yang dikirim telah berubah sewaktu penghantaran atau tidak. 2. Kaedah penyemakan ralat pada data yang dihantar melalui sistem penghantaran dengan menyemak jumlah bit data yang turut dikirim bersama data.    Kamus Komputer

jujukan kumpul-semak(collating sequence)    Jujukan pengumpulan dan penyusunan objek yang disusun mengikut taraf kepentingannya.    Kamus Komputer

kata semak(checkword)    Kata pilihan yang digunakan sebagai rujukan bagi proses semakan.    Kamus Komputer

kumpul semak(collate)    Tindakan mencantumkan dua set objek atau lebih supaya tersusun dalam satu set mengikut format tertentu.    Kamus Komputer

pembilang pengumpul semak(collator counter)    Peranti yang digunakan untuk membilang di dalam alat yang berfungsi untuk mengumpul dan menyusun objek.    Kamus Komputer

pengumpul semak(collator)    Peranti yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun kad tebuk atau dokumen ke dalam satu set yang teratur.    Kamus Komputer

peranti semak(checking device)    Peranti yang digunakan untuk menyemak sesuatu perkara.    Kamus Komputer

plot semak(check plot)    Plot kasar yang dihasilkan secara automatik oleh sistem reka bentuk bantuan komputer bagi lukisan grafik yang dibina untuk membolehkan pengguna meneliti, membetulkan, dan mengesahkan lukisan sebelum lukisan sebenar diplot secara terperinci.    Kamus Komputer

rutin semak(check routine)    Rutin atau tatacara rutin yang digunakan untuk menyemak sesuatu perkara.    Kamus Komputer

saluran tanda semak(check mark channel)    Saluran bagi laluan tanda semak pada pita.    Kamus Komputer

semak habis(checkout)    Tindakan meneliti setiap bahagian dokumen secara terperinci.    Kamus Komputer

suapan semak(check feed)    Suapan input ke dalam sistem bagi tujuan penyemakan.    Kamus Komputer

semak I    1. = semaksemak tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil dan rendah-rendah, belukar: rumput dan ~ tumbuh di tebing-tebing sungai itu; 2. ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil dan rendah: budak itu diupahinya supaya membersihkan halaman rumahnya yg ~; 3. ki kusut (perasaan, fikiran, dll), kacau: Muluk terasa ~ di dada; ~ hati = hati ~-~ tidak keruan fikiran (perasaan dll), berkecamuk fikiran dll; ~ samun berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil;~-~ disiangi, rimbun-rimbun ditutuh prb sesuatu benda hendaklah dijaga dan dipelihara baik-baik; dr ~ ke belukar prb meninggalkan sesuatu yg buruk, tetapi mendapat yg buruk juga;menyemak 1. tumbuh menjadi semak (tumbuh-tumbuhan), menyerupai semak: dia menyabit rumput, lalang, dan seberapa banyak tumbuh-tumbuhan yg ~ di sekeliling rumahnya; 2. tidak teratur (tersusun), herot-herot, kusut; 3. semak hati;menyemakkan 1. membiarkan tumbuh semak; 2. merisaukan (fikiran dll), mengusutkan.    Kamus Dewan Edisi Tiga

semak II    Id, bp sama emak (ibu).    Kamus Dewan Edisi Tiga

semak (sémak); menyemak 1. mendengarkan atau memerhatikan (percakapan, bacaan orang) dgn teliti: murid mesti ~ kalau guru mengajar; 2. mengkaji, meneliti: murid-murid hendaklah ~ jawapan yg ada di dlm jadual ini; 3. memeriksa atau meneliti kembali (supaya tidak ada yang salah dll), memerhatikan baik-baik: sukatan pelajaran yg digunakan pd zaman penjajah dahulu perlu disemak semula; semakan catatan (angka, kependekan, dll) utk dirujuk, rujukan: sampul surat yg mengandungi permohonan hendaklah ditanda dgn nombor ~ jawatan yg tertentu; penyemakan perbuatan (kerja dsb) menyemak: setelah ia berpuas hati dgn kebolehan orang-orang bawahnya, dia tidaklah melakukan ~ lagi; penyemak orang yg menyemak, peneliti, pemeriksa.    Kamus Dewan Edisi Tiga

semak samun    semak dan belukar.    Kamus Dewan Edisi Empat

semak I    1. = semaksemak tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil dan rendah-rendah, belukar: rumput dan ~ tumbuh di tebing-tebing sungai itu; 2. ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil dan rendah: budak itu diupahi-nya supaya membersihkan halaman rumah-nya yg ~; 3. ki kusut (perasaan, fikiran, dll), kacau: Muluk terasa ~ di dada; ~ hati = hati ~-~ tidak keruan fikiran (perasaan dll), berkecamuk fikiran dll; ~ samun berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil; ~-~ disiangi, rimbun-rimbun ditutuh prb sesuatu benda hendaklah dijaga dan dipelihara baik-baik; dr ~ ke belukar prb meninggalkan sesuatu yg buruk, tetapi mendapat yg buruk juga; menyemak 1. tumbuh menjadi semak (tum-buh-tumbuhan), menyerupai semak: dia menya-bit rumput, lalang, dan seberapa banyak tumbuh-tumbuhan yg ~ di sekeliling rumah-nya; 2. tidak teratur (tersusun), herot-herot, kusut; 3. semak hati; menyemakkan 1. membiarkan tumbuh semak; 2. merisaukan (fikiran dll), mengu­sutkan.    Kamus Dewan Edisi Empat

semaksemak tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil dan rendah-rendah, belukar: rumput dan ~ tumbuh di tebing-tebing sungai itu;    Kamus Dewan Edisi Empat

semak hati    = hati ~-~ tidak keruan fikiran (perasaan dll), berkecamuk fikiran dll;    Kamus Dewan Edisi Empat

hati semaksemak tidak keruan fikiran (perasaan dll), berkecamuk fikiran dll;    Kamus Dewan Edisi Empat

semak samun    berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil;    Kamus Dewan Edisi Empat

semak II    Id, bp sama emak (ibu).    Kamus Dewan Edisi Empat

semak (sémak); menyemak 1. mende­ngar-kan atau memerhatikan (percakapan, bacaan orang) dgn teliti: murid mesti ~ kalau guru mengajar; 2. mengkaji, meneliti: murid-murid hendaklah ~ jawaban yg ada di dlm jadual ini; 3. memeriksa atau meneliti kembali (supaya tidak ada yg salah dll), memerhatikan baik-baik: sukatan pelajaran yg digunakan pd zaman penjajah dahulu perlu disemak semula; semakan catatan (angka, kependekan, dll) utk dirujuk, rujukan: sampul surat yg me-ngandungi permohonan hendaklah ditanda dgn nombor ~ jawatan yg tertentu; penyemakan perbuatan (kerja dsb) menye­mak: setelah ia berpuas hati dgn kebolehan orang-orang bawahnya, dia tidaklah melaku-kan ~ lagi; penyemak orang yg menyemak, peneliti, pemeriksa.    Kamus Dewan Edisi Empat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: