June 15, 2009

Undang

Posted in Islam at 3:28 pm by Ahmad Salafi

undang I;    mengundang    Kamus Pelajar

undang I;    mengajak atau mempersilakan seseorang datang; menjemput: Ia ~ lebih kurang 1000 orang ke majlis perkahwinan anaknya.    Kamus Pelajar

undang I;    undangan    Kamus Pelajar

undang I;    1 orang yg diundang.    Kamus Pelajar

undang I;    2 jemputan atau panggilan utk datang: kad ~ kad jemputan.    Kamus Pelajar

undang II;    undang-undang    Kamus Pelajar

undang II;    1 susunan peraturan dan ketentuan yg dibuat oleh badan pemerintah sesebuah negara: Sesiapa yg melanggar ~ akan dihukum.    Kamus Pelajar

undang II;    2 peraturan yg dibuat oleh sesuatu badan yg berkuasa: Tiap-tiap ahli mesti mematuhi ~ persatuan.    Kamus Pelajar

undang II;    3 rumusan yg dibuat mengikut peraturan alam spt yg terdapat dlm ilmu sains dll; hukum.    Kamus Pelajar

undang II;    ~ darurat undang-undang yg dijalankan dlm masa darurat.    Kamus Pelajar

undang II;    ~ dasar perlembagaan.    Kamus Pelajar

undang II;    ~ jenayah undang-undang mengenai jenayah.    Kamus Pelajar

undang II;    ~ tubuh peraturan bagi sesuatu pertubuhan dsb yg mesti dipatuhi oleh ahli-ahlinya.    Kamus Pelajar

undang II;    undangan; majlis (dewan) ~ badan yg menggubal undang-undang. perundangan hal mengenai undang-undang.    Kamus Pelajar

undang III    pembesar adat yg empat di Negeri Sembilan.    Kamus Pelajar

undang I; mengundang    mempersilakan datang, memanggil supaya datang, menjemput (supaya menghadiri sesuatu majlis dsb): dia ~ beberapa teman sekerja ke rumahnya;undangan 1. orang yg diundang, jemputan; 2. panggilan (utk datang), jemputan: pd suatu hari, dia menerima ~ utk menghadiri satu pesta di rumah temannya.    Kamus Dewan Edisi Tiga

undang II; undang-undang    1. sesuatu peraturan atau keseluruhan peraturan yg digubal (dibuat) oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat yg berkenaan: dlm sesebuah negara demokrasi, parlimen membuat ~ yg mesti diikut oleh setiap orang; 2. peraturan yg digubal utk sesuatu perbadanan (perkumpulan, persatuan, dll) oleh orang-orang tertentu: tiap-tiap ahli hendaklah patuh kpd ~ persatuan ini; 3. Id rumusan yg dibuat berdasarkan hukum alam (dlm ilmu sains dll), hukum: ~ Boyle; ~ Newton;~ antarabangsa undang-undang yg mengatur perhubungan antara negara; ~ awam undang-undang yg berlaku utk seluruh rakyat (tidak berkaitan dgn jenayah); ~ darurat undang-undang yg dikuatkuasakan dlm masa berlakunya keadaan darurat sahaja; ~ dasar Id perlembagaan; ~ hukum pidana Id undang-undang yg menentukan hukuman utk perbuatan jenayah; ~ jenayah undang-undang mengenai perbuatan jenayah (spt bkn perbuatan merompak, membunuh, dll); ~ tubuh peraturan dasar yg mesti dipatuhi oleh ahli sesuatu pertubuhan dll;berundangan; pandai ~ Mn a) mengerti benar (memahami benar-benar) tentang adat; b) pandai berbicara;mengundangkan 1. menjadikan sbg undang-undang, menentukan atau menetapkan sesuatu berdasarkan undang-undang; 2. mengumumkan undang-undang kpd orang ramai, menyerantakan undang-undang;memperundangkan menjadikan sesuatu undang-undang: segala hukum yg diperundangkan oleh Allah ke atas hambanya;undangan; majlis (dewan) ~ majlis (dewan) yg menggubal undang-undang;perundangan 1. yg berhubungan (berkaitan) dgn atau berasaskan undang-undang: menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya termasuk bidang ~ dan kehakiman; suatu sistem ~, ekonomi, dan politik yg menyeluruh; Islam ialah agama~; 2. kumpulan undang-undang, keseluruhannya yg berkaitan dgn undang-undang: Yang di-Pertuan Agong sbg lambang sumber segala ~ Malaysia; sikap sedemikian adalah bertentangan dgn ~ Islam;pengundang-undang orang yg menggubal undang-undang;pengundang orang yg mengundang.    Kamus Dewan Edisi Tiga

pengundang-undang    orang yg menggubal undang-undang;    Kamus Dewan Edisi Tiga

undang III    NS pembesar adat yg empat di Negeri Sembilan.    Kamus Dewan Edisi Tiga

mencacati undang-undang    melanggar undang-undang;    Kamus Dewan Edisi Empat

kedaulatan undang-undang    ke­dudukan undang-undang sesebuah negara sbg kuasa tertinggi yg mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan ma­syarakat;    Kamus Dewan Edisi Empat

undang-undang pidana    undang-undang bkn perbuatan-perbuatan jenayah;    Kamus Dewan Edisi Empat

kitab undang-undang hukum pidana    buku undang-undang yg menyatakan hukuman-hukuman jenayah.    Kamus Dewan Edisi Empat

memusingkan undang-undang    memutarbalikkan maksud undang­-undang;    Kamus Dewan Edisi Empat

rang undang-undang    draf undang-undang (yg akan dibincangkan di parlimen dan apabila diluluskan dinamakan ‘Akta’);    Kamus Dewan Edisi Empat

menyusun laporan (rancangan, undang-undang, dll)    membuat laporan (rancangan, undang-undang, dll);    Kamus Dewan Edisi Empat

undang I    ; mengundang mempersilakan datang, memanggil supaya datang, menjemput (supaya menghadiri sesuatu majlis dsb): dia ~ bebe-rapa teman sekerja ke rumahnya; undangan 1. orang yg diundang, jemputan; 2. panggilan (utk datang), jemputan: pd suatu hari, dia menerima ~ utk menghadiri satu pesta di rumah temannya; pengundang pihak atau orang yg meng-undang: setiap tetamu undangan perlulah memberikan jawaban kpd ~ sama ada ia dapat menghadiri majlis itu atau sebaliknya.    Kamus Dewan Edisi Empat

undang II    ; undang-undang 1. sesuatu peraturan atau keseluruhan peraturan yg digubal (dibuat) oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat yg berkenaan: dlm sesebuah negara demokrasi, parlimen membuat ~ yg mesti diikut oleh setiap orang; 2. peraturan yg digubal utk sesuatu perbadanan (perkumpulan, persatuan, dll) oleh orang-orang tertentu: tiap-tiap ahli hendaklah patuh kpd ~ persatuan ini; 3. Id rumusan yg dibuat berdasarkan hukum alam (dlm ilmu sains dll), hukum: ~ Boyle; ~ Newton; ~ adat amalan yg diikuti turun-temurun di sesebuah kawasan atau dlm sesuatu masya-rakat, yg diterima sbg undang-undang di kawasan atau dlm masyarakat tersebut; U~ Anak Negeri undang-undang yg berkaitan dgn peribumi di Sabah dan Sarawak mengikut konteks Perlembagaan Persekutuan; ~ antara-bangsa undang-undang yg mengatur per-hubungan antara negara; ~ awam undang-undang yg berlaku utk seluruh rakyat (tidak berkaitan dgn jenayah); ~ darurat undang-undang yg dikuatkuasakan dlm masa berlaku-nya keadaan darurat sahaja; ~ dasar Id perlembagaan; ~ hukum pidana Id undang-undang yg menentukan hukuman utk perbuatan jenayah; ~ jenayah undang-undang mengenai perbuatan jenayah (spt bkn perbuatan me-rompak, membunuh, dll); ~ kecil undang-undang atau peraturan yg dibuat oleh pihak berkuasa atau agensi pentadbiran, mis pihak berkuasa tempatan, perbadanan dsb, yg diberi kuasa berkanun atau kuasa undang-undang; ~ pentadbiran undang-undang yg berhubungan dgn kuasa, kewajiban dan tatacara sesuatu agensi pentadbiran; ~ tubuh peraturan dasar yg mesti dipatuhi oleh ahli sesuatu pertubuhan dll; berundangan; pandai ~ Mn a) mengerti benar (memahami benar-benar) tentang adat; b) pandai berbicara; mengundangkan 1. menjadikan sbg undang-undang, menentukan atau menetapkan sesuatu berdasarkan undang-undang; 2. mengumum-kan undang-undang kpd orang ramai, menye-rantakan undang-undang; memperundangkan menjadikan sesuatu undang-undang: segala hukum yg diper-undangkan oleh Allah ke atas hambanya; undangan; majlis (dewan) ~ majlis (dewan) yg menggubal undang-undang; perundangan 1. yg berhubungan (berkaitan) dgn atau berasaskan undang-undang: meng-gunakan Bahasa Melayu sepenuhnya termasuk bidang ~ dan kehakiman; suatu sistem ~, ekonomi, dan politik yg menyeluruh; Islam ialah agama ~; 2. kumpulan undang-undang, keseluruhannya yg berkaitan dgn undang-undang: Yang di-Pertuan Agong sbg lambang sumber segala ~ Malaysia; sikap sedemikian adalah bertentangan dgn ~ Islam; perundang-undangan perundangan; pengundang-undang orang yg menggubal undang-undang.    Kamus Dewan Edisi Empat

undang-undang    1. sesuatu peraturan atau keseluruhan peraturan yg digubal (dibuat) oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat yg berkenaan: dlm sesebuah negara demokrasi, parlimen membuat ~ yg mesti diikut oleh setiap orang; 2. peraturan yg digubal utk sesuatu perbadanan (perkumpulan, persatuan, dll) oleh orang-orang tertentu: tiap-tiap ahli hendaklah patuh kpd ~ persatuan ini; 3. Id rumusan yg dibuat berdasarkan hukum alam (dlm ilmu sains dll), hukum: ~ Boyle; ~ Newton;    Kamus Dewan Edisi Empat

undang adat    amalan yg diikuti turun-temurun di sesebuah kawasan atau dlm sesuatu masya-rakat, yg diterima sbg undang-undang di kawasan atau dlm masyarakat tersebut;    Kamus Dewan Edisi Empat

Undang Anak Negeri    undang-undang yg berkaitan dgn peribumi di Sabah dan Sarawak mengikut konteks Perlembagaan Persekutuan;    Kamus Dewan Edisi Empat

undang antarabangsa    undang-undang yg mengatur per-hubungan antara negara;    Kamus Dewan Edisi Empat

undang awam    undang-undang yg berlaku utk seluruh rakyat (tidak berkaitan dgn jenayah);    Kamus Dewan Edisi Empat

undang darurat    undang-undang yg dikuatkuasakan dlm masa berlaku-nya keadaan darurat sahaja;    Kamus Dewan Edisi Empat

undang dasar    Id perlembagaan;    Kamus Dewan Edisi Empat

undang hukum pidana    Id undang-undang yg menentukan hukuman utk perbuatan jenayah;    Kamus Dewan Edisi Empat

undang jenayah    undang-undang mengenai perbuatan jenayah (spt bkn perbuatan me-rompak, membunuh, dll);    Kamus Dewan Edisi Empat

undang kecil    undang-undang atau peraturan yg dibuat oleh pihak berkuasa atau agensi pentadbiran, mis pihak berkuasa tempatan, perbadanan dsb, yg diberi kuasa berkanun atau kuasa undang-undang;    Kamus Dewan Edisi Empat

undang pentadbiran    undang-undang yg berhubungan dgn kuasa, kewajiban dan tatacara sesuatu agensi pentadbiran;    Kamus Dewan Edisi Empat

undang tubuh    peraturan dasar yg mesti dipatuhi oleh ahli sesuatu pertubuhan dll;    Kamus Dewan Edisi Empat

pengundang-undang    orang yg menggubal undang-undang.    Kamus Dewan Edisi Empat

undang III    NS pembesar adat yg empat di Negeri Sembilan.    Kamus Dewan Edisi Empat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: