June 17, 2009

Selang

Posted in Islam at 11:54 am by Ahmad Salafi

selang I    1 waktu yg terdapat di antara dua masa; antara (bkn tempat, peristiwa dll); lat: ~ beberapa bulan, kami pulang lagi ke kampung.    Kamus Pelajar
selang I    2 = selangan apa-apa yg terletak di antara dua benda: tanaman ~.    Kamus Pelajar
selang I    berselang ada selangnya atau ada antaranya (di antara satu dgn yg lain); berantara: Rumah saya ~ dua pintu dr rumahnya.    Kamus Pelajar
selang I    menyelang    Kamus Pelajar
selang I    1 mencelah dgn sesuatu yg lain (spt melakukan sesuatu yg lain ketika berbuat sesuatu); menyela: Pertunjukan itu menarik kerana diselang dgn lawak jenaka dan nyanyian.    Kamus Pelajar
selang I    2 menyampuk percakapan orang; mencelah percakapan orang.    Kamus Pelajar
selang I    menyelangkan membuat menjadi berselang; menjadikan ada selangnya.    Kamus Pelajar
selang II    bahagian rumah yg menghubungkan rumah ibu dgn bahagian dapur.    Kamus Pelajar
selang I    1. lat (waktu, tempat, dll): ~ beberapa lama dr itu, permaisuri pun hamillah pula; meriam ditembak ~-~ satu minit; 2. = selangan sesuatu yg letaknya di antara benda lain: tanaman ~; ~ surup Jk salah faham;berselang 1. berantara (waktu), ada antaranya: tiap-tiap hari dia menghantar susu kpd ibu dan bapanya dgn tidak pernah ~; 2. ada selangnya (antaranya): temilang dua ~; sudut yg ~; berselang-selang 1. saling berganti, berganti-ganti, lepas satu yg lain pula: di luar, hujan mencurah-curah, deruannya ~ dgn bunyi desiran daun-daun kayu yg bergeser; 2. tidak terus-menerus, ada jarak atau antaranya, berlat: maka adalah pekerjaanku itu ~ hari, pd sehari pergi menyalinkan kpd bahasa Melayu dan sehari pergi mengarangkan dia dlm tempat cap; berselangan menggunakan sesuatu sbg selang: kemahiran orang Mesir menyusun tulang-tulang kecil yg ~ dgn pasak kayu utk mengukuhkannya; menyelang 1. mencelah dgn sesuatu (dlm membuat pekerjaan dll), mencelah (menyela, menyampuk) percakapan orang: di muka pintu, gugup kedengaran diketuk orang dan diselang dgn bunyi suara orang memanggil; ~ perkataan wazir menteri itu dgn perkataan yg lemah lembut; 2. menghalang (menegah, menyela) perbuatan orang;menyelangi mencelah dgn sesuatu: bunyi guruh sayup-sayup dgn diselangi angin menderu; kawasan yg tidak ramai penduduknya ini kadang-kadang diselangi oleh kampung-kampung nelayan; selangan 1. sesuatu yg letaknya di antara benda lain; 2. lat atau jarak (bkn waktu): bunyi itu terdengar dgn ~ masa yg sama; berselangan ada selangnya, tidak terus-menerus: sekalian hulubalang memegang tombak benderang hingga tiada ~ lagi; perselangan 1. perihal berselang; 2. selang: apabila kita mainkan filem itu, ~ gelap di antara gambar-gambar tidak kelihatan pd layar; penyelang sesuatu yg menyelang (mengantarai).    Kamus Dewan Edisi Tiga
berselang-selang    1. saling berganti, berganti-ganti, lepas satu yg lain pula: di luar, hujan mencurah-curah, deruannya ~ dgn bunyi desiran daun-daun kayu yg bergeser; 2. tidak terus-menerus, ada jarak atau antaranya, berlat: maka adalah pekerjaanku itu ~ hari, pd sehari pergi menyalinkan kpd bahasa Melayu dan sehari pergi mengarangkan dia dlm tempat cap;     Kamus Dewan Edisi Tiga
selang II    bahagian di antara (yg menghubungkan) rumah ibu dgn rumah dapur.    Kamus Dewan Edisi Tiga
selang III    Mn pinjam;berselang; ~ tenggang pinjam-meminjam, bertolong bantu, meminta pinjaman (pertolongan): rumahnya tempat orang ~ tenggang dlm kampung itu; menyelang meminjam;menyelangi, memperselangi meminjami;menyelangkan, memperselangkan meminjamkan.    Kamus Dewan Edisi Tiga
selang IV    sedang;selangkan sedangkan: ~ kpd orang lagi usaha belajar, kononlah pula kpd ayah sendiri; salang III.     Kamus Dewan Edisi Tiga
selang-seli; berselang-seli    1. berganti-ganti, celah-mencelah, sela-menyela: soljar India dan British yg ~ di atas kereta kebal melambai-lambaikan tangan sambil gelak ketawa; 2. tidak ada antaranya, terus-menerus: dgn seketika itu juga ~ suara paluan gendang dan irama serunai memenuhi suasana; menyelang-nyeli, menyelang-nyelikan, menyelang-nyelingi menjadikan (mengaturkan, mendudukkan, membuat, dll) berselang-seli: kicau murai riuh rendah di atas pohon kerian, diselang-seling oleh bunyi burung kelicap yg berdecit-decit.     Kamus Dewan Edisi Tiga
selang I    1. lat (waktu, tempat, dll): ~ beberapa lama dr itu, permaisuri pun hamillah pula; meriam ditembak ~-~ satu minit; 2. = selangan sesuatu yg letaknya di antara benda lain: tanaman ~; ~ surup Jk salah faham; berselang 1. berantara (waktu), ada antara­nya: tiap-tiap hari dia menghantar susu kpd ibu dan bapanya dgn tidak pernah ~; 2. ada selangnya (antaranya): temilang dua ~; sudut yg ~; berselang-selang 1. saling berganti, ber­ganti-ganti, lepas satu yg lain pula: di luar, hujan mencurah-curah, deruannya ~ dgn bunyi desiran daun-daun kayu yg bergeser; 2. tidak terus-menerus, ada jarak atau antaranya, berlat: maka adalah pekerjaanku itu ~ hari, pd sehari pergi menyalinkan kpd bahasa Melayu dan sehari pergi menga­rangkan dia dlm tempat cap; berselangan menggunakan sesuatu sbg selang: kemahiran orang Mesir menyusun tulang-tulang kecil yg ~ dgn pasak kayu utk mengukuhkannya; menyelang 1. mencelah dgn sesuatu (dlm membuat pekerjaan dll), mencelah (menyela, menyampuk) percakapan orang: di muka pintu, gugup kedengaran diketuk orang dan diselang dgn bunyi suara orang memanggil; ~ perkataan wazir menteri itu dgn perkataan yg lemah lembut; 2. menghalang (menegah, menyela) perbuatan orang; menyelangi mencelah dgn sesuatu: bunyi guruh sayup-sayup dgn diselangi angin menderu; kawasan yg tidak ramai pendu­duknya ini kadang-kadang diselangi oleh kampung-kampung nelayan; selangan 1. sesuatu yg letaknya di antara benda lain; 2. lat atau jarak (bkn waktu): bunyi itu terdengar dgn ~ masa yg sama; berselangan ada selangnya, tidak terus-menerus: sekalian hulubalang memegang tombak benderang hingga tiada ~ lagi; perselangan 1. perihal berselang; 2. selang: apabila kita mainkan filem itu, ~ gelap di antara gambar-gambar tidak kelihatan pd layar; penyelangan perihal (perbuatan atau pro­ses) menyelang atau menyelangi; penyelang sesuatu yg menyelang (meng­antarai).    Kamus Dewan Edisi Empat
selang surup    Jk salah faham;    Kamus Dewan Edisi Empat
berselang-selang    1. saling berganti, ber­ganti-ganti, lepas satu yg lain pula: di luar, hujan mencurah-curah, deruannya ~ dgn bunyi desiran daun-daun kayu yg bergeser; 2. tidak terus-menerus, ada jarak atau antaranya, berlat: maka adalah pekerjaanku itu ~ hari, pd sehari pergi menyalinkan kpd bahasa Melayu dan sehari pergi menga­rangkan dia dlm tempat cap;    Kamus Dewan Edisi Empat
selang II    bahagian di antara (yg meng­hubung-kan) rumah ibu dgn rumah dapur.    Kamus Dewan Edisi Empat
selang III    Mn pinjam; berselang; ~ tenggang pinjam-meminjam, bertolong bantu, meminta pinjaman (perto­longan): rumahnya tempat orang ~ teng­gang dlm kampung itu; menyelang meminjam; menyelangi, memperselangi meminjami; menyelangkan, memperselangkan memin­­-jamkan.    Kamus Dewan Edisi Empat
selang IV    sedang;    Kamus Dewan Edisi Empat
selang-seli    ; berselang-seli 1. berganti-ganti, celah-mencelah, sela-menyela: soljar India dan British yg ~ di atas kereta kebal melambai-lambaikan tangan sambil gelak ketawa; 2. tidak ada antaranya, terus-me­nerus: dgn seketika itu juga ~ suara paluan gendang dan irama serunai memenuhi suasana; menyelang-nyeli,menyelang-nyeli­kan, me­­­­nye­­­lang-nyelingi menjadikan (mengatur­kan, mendudukkan, membuat, dll) berselang-seli: kicau murai riuh-rendah di atas pohon kerian, diselang-seling oleh bunyi burung kelicap yg berdecit-decit.    Kamus Dewan Edisi Empat
selang-seling    ® selang-seli.    Kamus Dewan Edisi Empat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: