June 18, 2009

Card

Posted in Islam at 8:03 am by Ahmad Salafi

atur cara kad(card program)    1. Atur cara yang dibina daripada kad tebuk. 2. Atur cara bagi memproses kad. 3. Atur cara yang terkandung dalam kad cerdas.    Kamus Komputer
atur cara kad ucapan(greeting card program)    Atur cara khas yang digunakan untuk mereka bentuk dan menjanakan kad ucapan melalui komputer.    Kamus Komputer
baris kad(card row)    Baris lubang tebukan yang selari dengan bahagian terpanjang kad tebuk.    Kamus Komputer
bentangan kad(card layout)    1. Bentuk susunan objek atau data di dalam kad tebuk atau kad paparan elektronik. 2. Susunan litar pada kad litar.    Kamus Komputer
berat kad(card weight)    1. Berat fizikal yang dimiliki oleh kad tebuk atau kad kredit. 2. Nilai atau keutamaan yang diberikan kepada kad tertentu berbanding dengan kad lain.    Kamus Komputer
bilangan kad(card count)    1. Jumlah kad yang terdapat dalam geladak kad. 2. Jumlah kad yang dikendalikan oleh pembaca atau penebuk kad.    Kamus Komputer
borang bentangan kad(card layout form)    Borang yang digunakan untuk menulis bentuk susunan objek dalam kad.    Kamus Komputer
fail kad(card file)    1. Bekas untuk menyimpan kad tebuk. 2. Fail yang terdiri daripada sebilangan kad.    Kamus Komputer
kad(card)    1. Papan litar yang boleh diselitkan ke dalam papan utama atau satah belakang sesuatu sistem. 2. Kertas yang berukuran tertentu yang digunakan untuk memegang kod atau data tebuk komputer. 3. Kepingan plastik yang mengandungi kod pengenalan pengguna sistem tertentu yang bolah dikesan oleh peranti pembaca automatik. Kad ini biasanya digunakan sebagai pas sistem keselamatan berkomputer atau kad bank automatik.    Kamus Komputer
kad anak(daughter card)    Kepingan kad atau papan litar yang diantaramukakan pada papan ibu atau satah belakang sesuatu sistem komputer. Biasanya, antara muka disambungkan dengan menyumbatkan kad anak pada papan tersebut.    Kamus Komputer
kad antara muka(interface card)    1. Kad yang menyambungkan litar atau peranti yang terdapat di badannya pada bas komputer. 2. Kad yang boleh menyambungkan dua sistem yang tidak sepadan.    Kamus Komputer
kadar penebukan kad(card punching rate)    Kadar jumlah tebukan yang dapat ditebuk oleh alat penebuk kad dalam satu masa tertentu.    Kamus Komputer
kad bebas(wild card)    Kemudahan yang membenarkan pengguna menyatakan rentetan atau nama yang ingin digunakan dengan menggunakan simbol khas atau menaip sebahagian daripada rentetan sahaja.    Kamus Komputer
kad CGA(CGA card)    Kad litar paparan video yang apabila dipasangkan pada papan utama komputer akan dapat memberikan komputer peribadi jenis PC IBM, atau yang serasi dengannya, kemampuan untuk memaparkan empat jenis warna serentak pada skrin berpeleraian 200 piksel mendatar dan 320 piksel menegak, atau satu jenis warna pada skrin berpeleraian 640 piksel mendatan dan 200 piksel menegak.    Kamus Komputer
kad EGA(EGA card)    Kad litar paparan video yang apabila disumbatkan pada papan utama komputer dapat memberikan komputer peribadi jenis PC IBM, atau yang serasi dengannya, kemampuan untuk memaparkan 16 jenis warna serentak pada skrin berpeleraian 640 piksel mendatar dan 350 piksel menegak.    Kamus Komputer
kad litar(circuit card)    Papan litar yang boleh disumbatkan ke dalam slot papan litar ibu.    Kamus Komputer
kad litar tercetak(printed circuit card)    Kad daripada bahan tertentu, seperti kaca gentian, yang dicetak dengan corak alur dan lubang gerudi litar. Kad ini mempunyai tapak penyambung dan boleh diselitkan ke dalam papan utama sistem.    Kamus Komputer
kad magnet(magnetic card)    Peranti storan berbentuk kad nipis yang dilapisi bahan bermagnet.    Kamus Komputer
kad pengantaramukaan(interfacing card)    Kad yang digunakan untuk menyambungkan litar atau peranti kad pada bas komputer.    Kamus Komputer
kad pengawal cakera(disk controller card)    Kad litar yang memegang unit yang mengawal pengendalian pemacu cakera dan antara muka pada sistem bas komputer    Kamus Komputer
kad pinggir(edge card)    Kad papan litar yang mempunyai jalur sentuh di salah satu pinggir kad untuk membolehkan kad disumbatkan ke dalam slot penyambung    Kamus Komputer
kad tambah(expansion card)    Kad litar yang perlu disumbatkan ke dalam slot pengembang pada papan litar utama komputer untuk mengembangkan kemampuan komputer.    Kamus Komputer
kad VGA(VGA card)    Kad yang menyediakan ciri-ciri yang ada pada penyesuai paparan IBM PS/2.    Kamus Komputer
kesengkangan kad(card jam)    Keadaan apabila kad tersekat di dalam pembaca atau penebuk kad.    Kamus Komputer
kitar kad(card cycle)    Keseluruhan proses yang diperlukan untuk membaca atau menebuk kad tebuk.    Kamus Komputer
lajur kad(card column)    Baris lubang tebuk menegak yang selari dengan bahagian terpendek kad tebuk.    Kamus Komputer
laluan kad(card path)    Laluan bagi kad bergerak dalam pembaca atau penebuk kad. Sinonim lorong kad.    Kamus Komputer
lampu henti suap kad(card feed stop light)    Lampu penggera untuk memberitahu pengendali bahawa semua kad sudah disuap masuk.    Kamus Komputer
lorong kad(card passage)    Lihat laluan kad.    Kamus Komputer
pembilang kad(card counter)    Peranti yang berfungsi membilang kad di dalam geladak.    Kamus Komputer
pemungut kad(card picker)    Peranti yang berfungsi memungut kad dalam penghimpun kad.    Kamus Komputer
pencengkam kad(card gripper)    Peranti yang berfungsi untuk mencengkam kad dalam pelancar kad supaya tidak bergerak bebas.    Kamus Komputer
pendaftaran kad(card registration)    1. Proses pendaftaran yang dilakukan terhadap kad yang masuk. 2. Kod pendaftaran yang dimiliki oleh kad.    Kamus Komputer
pendua kad(card duplicator)    Peranti yang digunakan untuk menyalin kandungan kad kepada kad baru.    Kamus Komputer
penebuk kad(card punch)    Peranti output yang menebuk corak tebukan data pada kad tebuk.    Kamus Komputer
penebuk pengeluaran semula kad(card reproduction punch)    Alat penebuk yang berfungsi untuk menyalin kandungan kad tebuk di dalam geladak ke dalam kad lain.    Kamus Komputer
pengeluar semula kad(card reproducer)    Peranti yang berfungsi untuk menyalin kandungan kad tebuk dalam geladak ke dalam kad lain.    Kamus Komputer
pengesan sesakan kad(card-jam detector)    Peranti yang berfungsi mengesan kejadian kad tersekat.    Kamus Komputer
pengisih kad(card sorter)    1. Peranti yang berfungsi untuk mengisih kad yang ditebuk ke tempat yang dikhaskan berdasarkan kod tebukan. 2. Atur cara yang berfungsi mengisih kad mengikut penentuan yang ditetapkan.    Kamus Komputer
pentafsir kad(card interpreter)    1. Atur cara yang berfungsi untuk mentafsirkan corak tebukan kepada bentuk aksara. 2. Bahagian dalam penebuk kad yang mencetak aksara yang setara dengan kod tebukan di sebelah atas kad.    Kamus Komputer
penukar kad ke pencetak(card-to-printer converter)    Peranti yang membaca data yang terkandung di dalam kad tebuk dan menghantarkannya ke pencetak.    Kamus Komputer
penukar kad ke pita(card-to-tape converter)    Peranti yang membaca data yang terkandung di dalam kad tebuk dan menyalinkannya ke dalam pita magnet atau pita kertas.    Kamus Komputer
penukar kad ke pita kertas(card-to-paper tape converter)    Peranti yang membaca data yang terkandung di dalam kad tebuk dan menyalinkannya ke dalam pita kertas.    Kamus Komputer
penukar kad ke pita magnet(card-to-magnetic tape converter)    Peranti yang membaca data yang terkandung di dalam kad tebuk dan menyalinkannya ke dalam pita magnet.    Kamus Komputer
peranti pembalikan kad(card reversing device)    Peranti yang berfungsi membalikkan kad.    Kamus Komputer
peranti suap kad(card feed device)    Peranti yang berfungsi untuk menyuapkan kad tebuk ke dalam penembuk atau pembaca kad.    Kamus Komputer
pinggir kad(card edge)    Bahagian hujung kad tebuk.    Kamus Komputer
pisau suapan kad(card feed knife)    Alat yang digunakan dalam penyuap kad tebuk untuk memisahkan satu kad daripada kad lain dalam geladak.    Kamus Komputer
reka bentuk kad(card design)    1. Reka bentuk luaran bagi kad tebuk atau kad paparan elektronik. 2. Reka bentuk bagi kad litar elektronik. 3. Reka bentuk yang dilakukan dengan menggunakan kad untuk membolehkan reka bentuk disusun kemudian dengan lebih mudah.    Kamus Komputer
sangkar kad(card cage)    Rangka berbentuk almari kecil yang digunakan untuk meletakkan kad litar tercetak dengan menyelitkan kad tersebut ke dalam lubang salur papan utama rangka ini.    Kamus Komputer
sangkar kad piawai(standard card cage)    Rangka segi empat berukuran piawai yang boleh memegang sembilan kad litar tercetak yang diselitkan pada papan satah belakang.    Kamus Komputer
stesen pembelok kad(card cornering station)    Bahagian dalam unit pengendali kad tebuk yang berfungsi untuk membelokkan perjalanan kad ke arah lain.    Kamus Komputer
tataletak kad(card layout)    1. Bentuk susunan objek atau data di dalam kad tebuk atau kad paparan elektronik. 2. Susunan litar pada kad litar.    Kamus Komputer
teratur cara kad(card-programmed)    Berkaitan dengan peranti yang diaturcarakan melalui kad.    Kamus Komputer
business card    n kad nama.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
card    n 1. (gen) kad: identity ~, kad pengenalan; 2. see BUSINESS CARD; 3. see POSTCARD; 4. also playing card, (daun) terup, daun pakau; 5. (in pl) also card game, permainan (daun) terup;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
card    have a ~ up o’s sleeve, /ada, mempunyai/ jalan yg belum didedahkan yg memanfaatkan sso; lose (money, a fortune, etc) at ~s, mengalami kerugian besar akibat bermain terup; on the ~s, besar kemungkinannya: his promotion is on the ~s, besar kemungkinannya dia akan naik pangkat; play ~s, bermain (daun) terup; play o’s ~s /well, right/, pandai /mengatur langkah, bertindak/: if you play your ~s well, you will be selected, kalau pandai mengatur langkah, kamu akan dipilih; /put, lay/ o’s ~ on the table, membentangkan segala-galanya, berterus terang.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
card catalogue    n katalog kad.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
card index    n indeks kad.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
Christmas card    n kad Krismas.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
compass card    n kad kompas.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
credit card    n kad kredit.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
flash card    n kad imbas.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
identification card    n kad pengenalan.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
identity card    n ad pengenalan.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
picture-card    n(in pack of playing-cards) daun raja.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
place card    n kad tempat duduk.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
playing-card    n (daun) terup, kartu.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
punch card    n (US) see PUNCHED CARD.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
punched card    n kad tebuk.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
score-card    n kad mata.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
time-card    n kad perakam waktu.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
trump card    n; play o’s ~, membuat muslihat.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
visiting card    n kad lawatan.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan
wedding-card    n kad pengumuman perkahwinan.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: