June 18, 2009

Coding

Posted in Islam at 8:09 am by Ahmad Salafi

matriks pengekodan(coding matrix)    Matriks yang mengandungi persilangan antara objek dengan kod yang perlu digunakan.    Kamus Komputer
pengekodan(coding)    Proses menulis senarai suruhan sebenar bagi sesuatu atur cara dalam bahasa pengaturcaraan komputer.    Kamus Komputer
pengekodan automatik(automatic coding)    Rutin bahasa mesin yang disediakan untuk menjanakan kod atur cara secara automatik.    Kamus Komputer
pengekodan capaian minimum(minimal access-coding)    Pengekodan yang digunakan dalam pengaturcaraan untuk mencari kedudukan data supaya masa capaian dan masa pemindahan data dapat dikurangkan.    Kamus Komputer
peranti pengekodan(coding device)    Peranti yang digunakan untuk mengekodkan data atau objek mengikut sistem kod.    Kamus Komputer
skema pengekodan(coding scheme)    Kaedah kerja dan bentuk kod yang digunakan bagi sesuatu sistem kod.    Kamus Komputer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: